Hjem / Blog / Fyringsolie trailer

Fyringsolie trailer

Er du én af dem, der regelmæssigt køber fyringsolie for at varme din bolig op, så ved du også hvor dyrt fyringsolie er blevet de sidste par år.

Og du er sikkert også interesseret i at få det billigere – måske ved at afhente det selv på en trailer?

Her finder du vigtige oplysninger om fordelene og ulemperne ved at hente fyringsolien selv og så giver vi dig svar på, om det overhovedet er lovligt.

Billig fyringsolie

Fyringsolie trailer - Hent selv olienNår prisen på fyringsolie fastsættes af de enkelte leverandører, så skal de selvfølgelig have dækket deres omkostninger ved leveringen også. En stor tankbil, der kører rundt med en chauffør, er naturligvis ikke gratis.

Derfor er der også penge at spare ved at hente fyringsolien selv. Hvis du er i besiddelse af en trailer og nogle store dunke, så kan det også lade sig gøre.

Her i Danmark har man tidligere kunne hente fyringsolien hos DK Benzin (som i 2004 blev overtaget af OK Benzin), men en artikel fra 2005 kunne fortælle, at det rent faktisk var ulovligt at hente fyringsolie selv, først og fremmest på grund af de trailere, man også kunne låne hos DK Benzin. (Der er et link til artiklen i bunden af artiklen)

Hvor kan man hente fyringsolien?

Enkel fyringsolie trailer - ikke lovligI Danmark er der i øjeblikket kun ét firma, der reklamerer med det på deres hjemmeside og det er firmaet Kai Dige Bach i Herlev. Du kan spare 20 øre pr liter fyringsolie og du kan også reservere en trailer til at transportere det i.

Lige syd for grænsen kan du spare betydelig mere. Hos firmaet Fleggaard kan du lige nu købe hent-selv-fyringsolie for omkring 7,- danske kroner pr liter – det er en besparelse på over 3 kroner pr liter eller hvad der svarer til 30%, men så skal du lige huske at regne dine benzinomkostninger med. For ikke at tale om leje af en eventuel trailer. (Du finder internetadresserne på disse to leverandører nederst i denne artikel)

Du skal med andre ord ikke bo særlig langt væk fra grænsen, før det reelt ikke kan betale sig, for ifølge Statens takster så koster hver kilometer omkring 3 kroner at køre – med slitage på bilen, benzin, moms og afgifter.

Er det så lovligt?

Nu bliver det lidt kompliceret og det handler om det, der hedder transport af farlige ting i sin egen bil, samt hvor meget du egentlig må læsse på din bil og din trailer.

For det første må du ikke køre med mere end 80 liter farligt gods og det vil altså sige, at du kun kan hente 80 liter fyringsolie af gangen. Kører du med mere, tæller det som erhvervsmæssig kørsel og så skal du blandt andet have et kursus i hvordan du håndterer kørsel med f.eks. fyringsolie.

Kompliceret fyringsolie trailerDu kan læse mere om reglerne i de to links, vi har indsat nederst i denne artikel.

For det andet skal du passe på vægten – altså hvor meget du må køre med – det findes der også en række regler for, som vi også linker til.

Sidst men ikke mindst er det ulovligt at købe billig fyringsolie i Tyskland og så fragte det til Danmark, hvis man ikke betaler afgifter og moms. Afgifter og moms skal du betale i tolden.

Er det en god idé?

Umiddelbart ser det ikke sådan ud, med mindre du har det erhvervsmæssige ”stempel”.

Links:

Firmaer, hvor du hente din fyringsolie selv:

Kai Dige Bach: http://www.kaidigebach.dk/default.asp?page=194

Fleggaard i Tyskland: http://www.fleggaard.dk/da-DK/Forudbestilling/Koks/Gas/Fyringsolie-1.aspx

Regler for farligt gods i egen bil (fra Beredskabsstyrelsen): http://www.brs.dk/fagomraade/tilsyn/forbyg/farligtgods/privatpersoners_transport.htm

Regler for erhvervsmæssig transport af farligt gods (fra Beredskabsstyrelsen): http://www.brs.dk/fagomraade/tilsyn/forbyg/farligtgods/Erhvervsm%C3%A6ssig%20vejtransport%20af%20farligt%20gods.htm

Regler for, hvor meget du må køre med, rent kilomæssigt (fra FDM): http://www.fdm.dk/trailer-og-campingvogn/saa-meget-maa-du-koere-med

Artikel om lovbrud hos DK Benzin (bemærk, den er fra 2005): http://www.fyens.dk/article/501322:Business-Fyn–DK-Benzin-fortsaetter-lovbrud

Se også

OK fyringsolie

Hvis du har et oliefyr, så betyder det, at du jævnligt har brug for fyringsolie …

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *